До захисту асистентської практики мають бути подані наступні документи: звіт, план та відгук керівника практики. Звіт з асистентської практики має включати:

  • зміст виконаної роботи
  • характеристику успішності та підготовки до занять студентів
  • пропозиції щодо покращення умов (змісту) проходження практики та ін.
  • висновки

Приклад оформленняПриклад оформлення