Федоров Володимир Володимировичкандидат фізико-математичних наук, інженер-програміст

тел.: (073) 666-0-999

сайт: getup.kiev.ua, extremegym.org

Основна інформація

У 2012 р. закінчив аспірантуру радіофізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2013 р. – інженер-програміст кафедри комп’ютерної інженерії факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем. В 2015 р. захистив дисертаційну роботу «Спектральні властивості одновимірних фотонних кристалів з трьома півхвильовими резонаторами», подану на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків (науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, професор Ю. О. Первак).

Починаючи з 2009 р. і дотепер, є керівником впровадження і підримки проектів автоматизації обліку на приватних та державних підприємствах, виконуючи обов’язки IT-директора в організації «Комп’ютерний сервіс GetUp.kiev.ua».

Основні напрямки діяльності:

  • ERP-системи / автоматизація обліку
  • захист інформації
  • криптовалюти

Найважливіші наукові праці:

  1. V. Pervak, V. Fedorov, Yu. A. Pervak et. al. Empirical study of the group delay dispersion achievable with multilayer mirrors. Opt. Express, 2013, Vol. 21(15), P. 18311-18316.
  2. Ю. А. Первак, В. В. Федоров. Особенности распределения электрического поля в 1-D фотонных кристаллах с тремя полуволновыми дефектами. Наносистемы, наноматериалы, нанотехнологии, 2012, Т. 10, № 3, C. 469-478.

Додаткова інформація

Хоббі: музика, гори, спортивна гімнастика, парашютний спорт.