Захист дисертації

Колектив кафедри вітає співробітника В. В. Федорова з успішним захистом дисертаційної роботи «Спектральні властивості одновимірних фотонних кристалів з трьома півхвильовими резонаторами», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків (науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, професор Ю. О. Первак).

Наверх