Бойко Юрій Володимирович

/images/personas/boiko.jpg

кандидат фізико-математичних наук, доцент, начальник Інформаційно-обчислювального центру університету, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем, лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки

Основна інформація

У 1984 році закінчив радіофізичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка. Спеціальність «радіофізика і електроніка», кваліфікація «радіофізик, інженер-дослідник».

Після проходження строкової служби на офіцерських посадах в лавах Збройних сил, з 1986 р. почав працювати в університеті інженером науково- дослідної частини. З 1988 до 1992 року навчався в аспірантурі на кафедрі напівпровідникової електроніки. Працював старшим інженером, начальником сектору науково-методичного центру з підготовки та перепідготовки інженерних кадрів Київського університету імені Тараса Шевченка. З 1999 року виконує обов’язки начальника Інформаційно- обчислювального центру університету.

Основні етапи педагогічної діяльності: з 1993 року – асистент кафедри радіоелектроніки, з 2000 року – доцент кафедри напівпровідникової електроніки, з 2006 по 2012 р. завідувач кафедри напівпровідникової електроніки (кафедра комп’ютерної інженерії з 2010р.), з 2012 р. – доцент кафедри комп’ютерної інженерії. У 2021 року обраний завідувачем кафедри комп’ютерної інженерії.

Читає курси «Основи апаратного та програмного забезпечення ЕОМ» (1 курс, 1 семестр, бакалаврат), «Видавничі системи» (1 курс, 1 семестр, магістратура), «Комп'ютерна схемотехніка» (2 курс, 3 семестр, бакалаврат), «Інтерфейси систем обміну даними» (4 курс, 8 семестр, бакалаврат), «Основи інформаційних технологій IT Essentials» (1 курс, аспірантура).

Має 90 публікацій, з них 1 патент, 2 свідоцтва на авторський твір, 2 монографії, підручник (з грифом МОН України), навчальний посібник (з грифом МОН України), декілька електронних видань методичного характеру, розроблено ряд програм підготовки з ІТ-дисциплін для шкіл з грифом МОН України), зокрема в базі Scopus – 11 публікацій, індекс Хірша 6.

З 1986 р. був відповідальним виконавцем ряду наукових тем в галузі напівпровідникової електроніки та фізики напівпровідників. З 2000 року був керівником ряду наукових тем в галузі інформаційних технологій.

Під керівництвом захищено 4 дисертації кандидатів технічних наук:

 1. Сальніков Андрій Олександрович. “Методи та засоби інтеграції віртуальних організацій в грід-інфраструктури” 05.13.05 – комп'ютерні системи та компоненти, кандидат технічних наук.

 2. Слюсар Євген Андрійович. “Методи забезпечення функціональної цілісності грід-інфраструктур” 05.13.05 – комп'ютерні системи та компоненти, кандидат технічних наук.

 3. Дєєв Костянтин Сергійович, “Дослідження мережевої взаємодії за допомогою системи глибокого аналізу пакетів”, 05.13.05 - комп`ютерні системи та компоненти, кандидат технічних наук.

 4. Борецький Олександр Францович, “Методи інтеграції технологій віртуалізації в грід”, 01.05.03 - математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем, кандидат технічних наук.

Нагороди, премії:

 • Орден «За заслуги» ІІІ ступеню.

 • Лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки.

 • Грамота Верховної ради України “За заслуги перед Українським народом”

 • Почесна грамота ДСНС “За особистий внесок у перепідготовку фахівців ДСНС у сфері телекомунікацій та ІТ”

 • Подяка Начальника військ зв’язку ЗСУ “За активну участь у волонтерській ініціативі з навчання ЗСУ комп’ютерним мережам”

Найважливіші наукові та методичні праці:

 • O. V. Tretyak, V. A. Skryshevskу, V. A. Vikulov, Yu. V. Boyko, V. M. Zinchuk. A study of surface electronic states in metal-porous silicon-silicon structures. Thin Solid Films 445 (2003), с. 144-150.

 • Ю. В. Бойко, С. Д. Погорілий, Д. Б. Грязнов, О. Д. Ломакін, В. А. Мар’яновський. Концепція створення гнучких гомогенних архітектур кластерних систем. Проблеми програмування, 2008, № 2-3, с. 84-90.

 • Ю. В. Бойко, О. О. Судаков, М. Г. Зінов’єв, С. Я. Свістунов. Український академічний ГРІД: досвід створення і перші результати експлуатації. Математичні машини і системи, 2008, № 1, с. 67-84.

 • O. Sudakov, I. Meshcheriakov, Y. Boyko. CHPOX: Transparent Checkpointing System For Linux Clusters. Proc. 4-th IEEE Workshop IDAACS 2007, September 6–8, 2007, Dortmund, Germany. PP. 159-164.

 • С. Д. Погорілий, Д. Б. Грязнов, Ю. В. Бойко, М. І. Трібрат. Аналіз методів підвищення продуктивності комп’ютерів з використанням графічних процесорів і програмно-апаратної платформи CUDA. Математичні машини і системи, 2010, № 1, c. 40-54.

 • Методики забезпечення високої доступності та балансування навантаження служб рівня кооперації в українській національній грiд- iнфраструктурi / Слюсар Є. А., Судаков О. О., Бойко Ю.В. // Моделювання та інформаційні технології: Зб. наук. пр. – 2012. – № 64. – С. 28-35.

 • Високонадійна служба центрального каталога даних на базі технології IBM Mainframe в Українській національній грiд-iнфраструктурi / Слюсар Є., Чередарчук А., Бойко Ю. // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2012. – Т. 19, № 1.

 • Погорілий С. Д., Бойко Ю. В., Левченко Р. І., Марьяновський В. А. Методи кластерних обчислень. ВПЦ «Київський університет», 2013, 350 с.

 • Бойко Ю.В. Управління високопродуктивними ІТ-інфраструктурами / Ю.В. Бойко, М. М. Глибовець, С. Л. Кривий, С. Д. Погорілий, О. І. Ролік, С. Ф. Теленик, С. В. Єршов, М.В. Ясочка // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. пр., – 2014. – № 61, c. 120-141.

 • Rainbow framework: Running virtual machines on demand as a grid jobs. // Boretskyi, O.,  Salnikov, A. ,Sliusar, I.,  Sudakov, O. ,  Boyko, Y. // Proceedings of the 2015 IEEE 8th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, IDAACS 2015.

 • Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструктур: монографія / [Бойко Ю.В., Волохов В.М., Глибовець М.М. та ін..].– Київ: ВПЦ «Київський університет», 2015. – 448 с.

 • Кривий С. Л. Design of GRID services for running virtual machines as computing task based on transition systems. / Кривий С. Л., Бойко Ю. В., Погорілий С. Д., Борецький О.Ф., Глибовець М. М. // Proceedings of IAM. - 2017. - №6. - C. 54-73.

 • S. L. Kryvyi, S. D. Pogorilyy, M. M. Glybovets, V. Boyko, N. Sydorova. Designingan It Infrastructure. Cybernetics and SystemsAnalysis. November 2018, Volume 54, Issue 6, pp 977–992.

 • Kryvyi S.L., Pogorilyy S.D., Boyko Y.V. Network Model of IT- Infrastructure Resource Management. 2019 IEEE International Conferenceon Advanced Trendsin Information Theory (IEEE ATIT 2019), ConferenceProceedings, 18.12.19-20.12.19, Kyiv, Ukraine, p.p. 149-153.

Інтерв’ю у студентській неофіційній газеті факультету «РФФ.Live»